A Pasteurella multocida genetikai változatossága, a gazdaadaptáció jelei és az antibiotikum rezisztencia terjedése

A bakteriális eredetű kórképek közül az egyik legjelentősebb gazdasági kártételt a légzőszervi megbetegedések jelentik a nagyüzemi állattartás számára. A kórokozók terjedésének felgyorsulását elősegítő tényezők között a terápiás célra használt antibiotikumokkal szemben mutatott ellenálló képesség kialakulása és a baktériumok környezeti változásokhoz való nagyfokú alkalmazkodóképessége is szerepelnek. A pályázat célja a Pasteurella multocida baktériumfaj hazai előfordulásának feltérképezése, és a különböző gazdafajokat megbetegítő baktériumtörzsek biológiai tulajdonságainak, és antibiotikum érzékenységének részletes vizsgálata és összehasonlító jellemzése. A pályázatban megjelölt kutatási célok sikeres megvalósítása az alapkutatás és az állatorvosi gyakorlat számára egyaránt hasznos eredményeket biztosít a vizsgált baktériumfaj által előidézett betegségek hatékony kezeléséhez és megelőzéséhez.

Megvalósítási időszak: 

2017-2021

Témavezető: 
A kutatási téma anyagi fedezetét biztosítja: 

NKFI K 124457

 

 

A Pasteurella multocida egy széles gazdaspektrummal rendelkező baktériumfaj, amely fontos állategészségügyi problémát jelent világszerte, és a zoonótikus potenciálja is egyre nyilvánvalóbb. A pályázat célja a P. multocida hazai előfordulásának feltérképezése, a már meglévő, különböző gazdafaji eredetű törzsgyűjtemény bővítése, és a törzsek részletes, összehasonlító jellemzése. A P. multocida törzsek nagymértékű feno- és genotípusos változatossága, a terápiás célokra használt antibiotikumokkal szembeni rezisztencia terjedése, és a globalizáció okozta mozgások mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a baktérium által okozott megbetegedések száma nem csökken, sőt hazánkban hosszabb ideje nem észlelt kórformák is újból felbukkannak. Mindez szükségessé teszi a P. multocida tulajdonságainak minél jobb megismerését, azok környezeti hatásokra bekövetkező változásainak nyomon követését. A törzsek hagyományos mikrobiológiai módszerekkel történő jellemzését (biokémiai próbák, szerotípus meghatározás) követően genetikai ujjlenyomat technikák (RAPD-PCR, ERIC-PCR) és multi-lókusz szekvencia tipizálás segítségével megkíséreljük az izolátumok közötti járványtani összefüggések feltárását. Összehasonlítjuk a különböző gazdafaji eredetű törzsek potenciális virulencia faktorait, és teljes genom szekvenciák alapján megpróbáljuk azonosítani a P. multocida molekuláris epidemiológiai marker génjeit. Meghatározzuk a törzsek antibiotikum érzékenységi profilját, és a rezisztencia kialakításáért felelős genetikai hátteret is részletesen tanulmányozzuk. A kutatómunka eredményeire támaszkodva a gazdafaj adaptációra utaló jeleket, és a gazdaváltásban szerepet betöltő faktorokat is szeretnénk meghatározni.

További munkatársak: 

Gálfi Péter, tanszékvezető, egyetemi tanár, az MTA doktora, ÁTE Gyógyszertani és Méregtani Tanszék, Budapest

Jánosi Szilárd, laboratóriumvezető PhD, NÉBIH ÁDI Bakteriológiai Laboratórium, Budapest