Adenovírus vektor-technológia: új generációs rendszerek humán terápia céljára

Európai ipari és akadémiai együttműködők közös kutatásai új adenovírus-alapú génterápiás gyógyászati eljárások megteremtésére szív- és vérérrendszeri gyógyászatra és fertőző betegségek megelőzésére, ehhez részben állati adenovírusokat felhasználva.

Megvalósítási időszak: 

2013-2017

Témavezető: 
A kutatási téma anyagi fedezetét biztosítja: 
AD-VEC

Az AD-VEC EU FP7-es (FP7-324325) konzorciumban két ipari és három egyetemi/akadémiai együttműködő intézmény végez közös kutatásokat új, adenovírus-alapú, génterápiás vektorok és gyógyászati eljárások kidolgozására elsősorban szív- és vérérrendszeri gyógyászati alkalmazáshoz és fertőző betegségek megelőzéséhez. E célokat a részvevők egymást kiegészítő tudására és tapasztalataira támaszkodva kívánjuk elérni. A kutatás kiterjed az adenovírusok biológiájának és genetikájának megismerésétől a kifejlesztett vektorok felhasználhatóságának vizsgálatáig terjedő eljárásokra. A cél új vírusvektorok előállítása eddig megoldatlan klinikai gyógyászati és megelőzési feladatokra. Ennek érdekében új, állati és emberi adenovírusokat keresünk és alakítunk át vektorrá, hogy ezekkel a rekombináns vírusokkal először is jelző géneket fejezzünk ki. Az új vírusoknak jellemezzük a fertőzőképességét, sejt-receptor használatát, tropizmusát és a keringési és immunrendszerrel való kapcsolatát. In vitro és in vivo tanulmányozzuk lehetséges gyógyászati alkalmazásukat. Az akadémiai és klinikai laboratóriumok kiegészítő együttműködése segítheti az alapkutatásoktól, az új módszerek fejlesztésén, a vektor előállításán és tesztelésen át a preklinikai modellekig ívelő munkákat. A közös végső célja a gyógyítás, míg közvetett eredménye számunkra az állati adenovírusok alaposabb megismerése.

A négy jellemzett adenovírus nemzetség tagjainak jellegzetesen eltérő genomszerveződése

A négy jellemzett adenovírus nemzetség tagjainak jellegzetesen eltérő genomszerveződése

Fotó: Harrach Balázs, 2014, Reference Module in Biomedical Sciences, Elsevier

További munkatársak: 
Bidin, Marina PhD (University of Zagreb, Faculty of Veterinary Medicine, Zagreb, Croatia)
Andrew Baker, Stuart A. Nicklin, University of Edinburgh, Edinburgh, Skócia
Jerome Custers, Crucell Holland BV (Janssen of Johnson & Johnson), Hollandia
Menzo Havenga, Angelique Lemckert, Marije Turk, Matthijs Kahlil Groothuizen, Batavia Biosciences, Hollandia
Niklas Arnberg, Umea University, Umea, Svédország