Hüllő és madár reovírusok: diverzitás, evolúció és klasszifikáció

Hüllő és madár reovírusok genetikai sokszínűségét vizsgáljuk.

Megvalósítási időszak: 

2013-2017

Témavezető: 
A kutatási téma anyagi fedezetét biztosítja: 

OTKA K108727

A Sauropsidák a magzatburkos gerincesek (Amniota) egy csoportját alkotják, melybe a hüllők és madarak tartoznak. A sauropsid reovírus elnevezés nem egy létező kategóriája a vírus rendszertannak, azonban indokolt összevonni a madár és hüllő reovirusokat egy összehasonlító elemzésbe, azzal a célkitűzéssel, hogy feltárjuk az Orthoreovírus nemzetség sokféleségét, megértsük az evolúcióját, és hatékonyabban leírjuk a rendszertanát.
 
A tanulmány főbb céljai a következők:
(i)) Több tucat hazai és külföldi mintából izolált hüllő és madár orthoreovírus genetikai szerkezetének meghatározása, szerkezeti tulajdonságainak és génállományának megismerése.
(ii) A hüllő és madár reovírusok filogenetikájának és molekuláris evolúciójának számítógépes modellezése az orthoreovírusok evolúciós stratégiájának és mechanizmusainak felderítése céljából.
(iii) Sejttenyészeteken végzett kísérletek célja a főbb evolúciós mechanizmusok azonosítása és a vad-típusú törzseken végzett járványtani kutatások eredményeinek szimulálása.
(iv) Javaslat egy új genotipizálási rendszer kialakítására, mely alkalmas az egyes törzsek jellemzésére és reasszortációval kapcsolatos általános és szokatlan evolúciós mechanizmusok azonosítása.
(v) A jelenlegi rendszertan és besorolás frissítése.
(vi) Már bevezetett vagy új reverz genetikai rendszerek kialakítása reovírusok genomikájának és diverztitásának tanulmányozása céljából.
Reovírus okozta óriássejtképződés viperaszív sejtvonalon

Reovírus okozta óriássejtképződés viperaszív sejtvonalon

Fotó: Tóth-Ihász Katalin

Az orthoreovírusok RNS-függô RNS-polimeráz génjének filogenetikai elemzése

Az orthoreovírusok RNS-függô RNS-polimeráz génjének részleges nukleotid szekvenciáján alapuló gyökértelen törzsfája 

További munkatársak: 
Bayer-Dandár Eszter, biológus, Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
Haraminé Papp Hajnalka, biológus, MTA TTK, Onkológiai Biomarker Lendület kutatócsoport, Budapest
Bálint Ádám, laboratórium vezető PhD, NÉBIH ÁDI Baromfi és Sertés Virológiai Laboratórium, Budapest
Szentpáli-Gavallér Katalin, laboratóriumi állatorvos, NÉBIH ÁDI, Baromfi és Sertés Virológiai Laboratórium, Budapest